Galatasaray’da Kurumsallaşma

Galatasaray Spor Kulübü kurumsallaşma yol haritamız 3 ana başlıkta hazırlanmıştır.

1. Kurumsallaşma

1.a Yönetim Modelimiz

1.b Finansal Çözümler

1.c Dijital Dönüşüm

2. Stratejik Marka Yönetimi

2.a Marka Planlaması

2.b Taraftar Aidiyet ve Deneyim 

2.c Sponsor Yönetimi

2.d Etkin Paydaş İletişimi

3. Gayrimenkul ve Tesis Yönetimi

3.a Florya – Kemerburgaz 

3.b Taç Spor

3.c TT Arena Spor Salonu

3.d Kalamış Tesisleri

3.e Mecidiyeköy Binamız

3.f  Galatasaray Adası

3.g Hasnun Galip

3.h Yeni Tesisler

1. Kurumsal Yönetim

a. Yönetim Modelimiz

Galatasaray’ın uzun vadeli stratejik planı oluşturulacak, iş süreçleri ve organizasyonun, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle çizilmesi ve plan dahilinde kurum karnesiyle uyumlu hedefler belirlenerek düzenli performans takibi yapılabilecek bir sistemin kurulması sağlanacak.

Organizasyonel

Etkin yönetim modelini kurgulayacak, kurulacak kurumsal yönetişim ve operasyonel modele uygun organizasyonun ve yetkinliklerin hayata geçirilmesi ile  çalışan aidiyeti ve bağlılığının artırılması sağlanacaktır.

Mevcut süreçlerin analizi ve yapı tasarımı tamamlanacaktır. 60 Gün

Etkin yönetim modeli kurgusu ve iletişimi sağlanacaktır. 100 Gün

Operasyonel

Tüm iş süreçlerinin, verimli, performans kriterleri ile takip edilebilen, şeffaf, otomasyon ve dijitalizasyon uygulamalarıyla optimum insan gücü kullanılarak hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

İkisi 35 yaşın altında yedişer kişiden oluşan Çalışma Grupları oluşturulacaktır.

Kurum karnesi oluşturulacaktır. 60 Gün

Dijital ve etkin süreçlerin hayata geçirilmesi sağlanacaktır. 120 gün

Paydaş

Kulübümüzün uçtan uca bütün bileşenleri ortak akıl ve şeffaflık ilkeleriyle bir araya getirilecek, tüm paydaşlar için yaratılacak değer/marka bağlılığı artışı modellerinin kurulması ve performansının takip edilmesi sağlanacaktır.

Stratejik hedefler doğrultusunda, operasyonel ve organizasyonel performans sistemi kurulacaktır. 100 Gün

Finans

Gelir, kârlılık ve likidite artışı sağlanacaktır.

Stratejik planın; hedef, gerçekleşen zaman ve bütçeye uyumu sağlanacaktır. % 100

b. Finansal Çözümler

Bütçe disiplininden ödün verilmeden bütünsel bir finans yaklaşımı uygulanacaktır.

Gerçekleştireceğimiz hiçbir faaliyette kulüp temel finans stratejisine aykırı uygulamalarda bulunulmayacaktır.

Finansal Strateji Oluşturulması

Performans ölçüm kriterleri belirlenecektir. 90 Gün

Avrupa kulüpleri ile rasyo kıstas çalışması yapılacaktır. 60 Gün

Finansal hedefler belirlenecek; şeffaf, sistematik ve periyodik performans takibi ve raporlamasının gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 90 Gün

Finansal Kurumsal Yönetişim Uygulamaları

Finansal Kurumsal Yönetişim Sistematiği devreye alınacaktır. 100 Gün

Finansal raporlamanın güvenilir ve sorgulanmaz verilere dayandırılması sağlanacaktır. 

Kurumsal Yönetişim ve Uyum süreçlerinin ilkeleri belirlenecek ve uygulanacaktır.  100 Gün

İç denetim tüm süreçlerde etkinleştirilecektir. 100 Gün

Spor sektörü için doğru hazine ve finans departmanı yapısının çerçevesi belirlenecek ve etkin şekilde süreçlerimize entegrasyonu sağlanacaktır. 60 gün

Finans Yönetimi

Risk yönetimi ve finansal yönetim kültürünü oluşturacak yol haritasını oluşturacağız.

Nakit dengesinin takip edecek ve şeffaf raporlama sistematiğini kuracağız. 90 Gün

Hedef bütçe yapısını kuracağız. 60 Gün 

Rasyolarla performans takibi yapacağız.

Kulüp borç, likidite, kur riskleri konusunda alternatif ürünlerin senaryo çalışmalarını tamamlayacağız. 100 Gün

Satın alma, paydaş ve sponsorluk yönetimini optimize edeceğiz.

Galatasaray Sportif A.Ş. ve Dernek arasındaki yönetimsel ve finansal uyumsuzluğu tespit edecek ve olası çözüm yollarını çalışacağız. 45 Gün

Sözleşme ve taahhütlerin bütçe ile uyumunu sağlayacağız. %100     

Bankalar Birliği sözleşmesinin detayları ve kulübün içine girdiği yükümlülüklerin şeffaf bir şekilde Genel Kurul üyelerine açıklayacak ve sistematik olarak bilgi paylaşacağız. 30 Gün

c. Dijital Dönüşüm

Dijital dönüşüm projemizi incelemek için lütfen tıklayın.

2. Stratejik Marka Yönetimi

2.a. Marka Planlaması

Galatasaray, Türkiye’nin dünya çapında bilinirliği olan, zamanın testinden geçmiş çok değerli bir markası, farklı kurum ve kuruluşlarıyla çok büyük bir sivil toplum örgütüdür. Gelişmiş medeniyeti işaret eden; ‘Batıya açılan penceresidir.’

Amacımız; kulübümüzün tek vücut olmasını sağlamak, idari ve finansal gücümüzü marka değerimizle sürdürebilir kılmak ve uluslararası başarımızla bir dünya markası olmaktır. 

Her zeminde Galatasaray’ı Galatasaray’a yakışan şekilde doğru temsil ederek çıkarlarını sonuna kadar koruyacağız, varlığımızı hissettireceğiz, liderlik yapacağız ve ilham vereceğiz. Tüm kurum ve kuruluşlarıyla Galatasaray’da dayanışmayı tekrar tesis edeceğiz.

Galatasaray’ın güncel marka prensiplerine göre yönetilmesi pusulamızdır. Stratejik, ölçülebilen ve şeffaf bir marka yönetimi en önemli prensiplerimizdendir. 

Aşağıdaki tablo stratejik marka yönetimimizin yapı taşlarını özetlemektedir:

Ana marka prensiplerine göre sponsorluk çerçevelerini belirleyeceğiz. 100 Gün

Marka durumumuzun analizini yapacak ve hedefleri belirleyeceğiz. 50 Gün

2.b Taraftar Aidiyet ve Deneyimi
2.c. Sponsor Yönetimi

Sponsorluk ve iş birlikleri ile karşılıklı kazanç sağlanması hedeflenmektedir.

Kurumsal marka stratejisi doğrultusunda sponsorluk mali, pazarlama hedef ve kriterleri belirlenecektir. 45 Gün

Uluslararası hedeflenen pazarlara göre sponsorlar belirlenecek, ilgili alanların hayata geçirilmesi ve raporlanması sağlanacaktır. 45 Gün

İlgili şubelerle kriter ve hedefler paylaşılacaktır. 45 Gün

Sponsorluk anlaşmaları için doğru hukuki altyapı oluşturulacaktır. 60 Gün

Tüm reklam mecralarının değer tespiti yapılacak, ilgili sözleşmelerde hedeflendirilmesi sağlanacaktır. 60 Gün

Mevcut ve hedef sponsorlarla ilişkilerin sürdürülebilirliği, tüm sportif ve yönetim kademeleri iş birliğinin tek merkezden sağlanması ve sponsorluğun ilgili kulüp mecralarında eksiksiz ve verimli bir şekilde uygulanması sağlanacaktır. 100 Gün

2.d Etkin Paydaş İletişimi

İlgi çekici ve sürekliliği olan içerikler üretilmeye başlanacaktır. 60 Gün

Eşit İletişim

Basın ve medya çalışanlarıyla eşit mesafede bir anlayışla medya merkezimizin, kamuoyunun bilgi alma özgürlüğünü en geniş biçimde karşılayacak kapsamda yenilenmesi sağlanacaktır. 30 Gün

Tek Merkezden İletişim

Bütün paydaşların bilgiyi tek ve gerçek kaynağından alması sağlanacaktır. 60 Gün

İletişim Platformlarının Etkin Kullanımı

Geleneksel ve dijital platformların; mecraya özel ve tek bir merkezden, bilgi kirliliğine izin vermeyen, en doğruya en net şekilde ulaşım imkanı sağlayan bir profesyonel kadroyla yönetilmesine başlanacaktır. 60 Gün

Dünya Çapında İletişim

Farklı dillerde yayın yapan sosyal medya iletişim kanallarıyla dünyanın her köşesindeki Galatasaraylıların kulübümüzden haber alma imkânına kavuşması sağlanacak. 60 Gün

3. Gayrimenkul ve Tesis Yönetimi

3.a Florya – Kemerburgaz 

Ön finansman ve ana finansman süreçleriyle gerekliliklerin tamamlandığı Kemerburgaz arazisi için 4 adet antrenman sahası ve alana entegre edilmiş toplamda 85.000 m2 tesislerin inşaatına başlanacaktır. 100 Gün

Florya Metin Oktay Tesisi ve arazisinin, strateji takvimine uygun bir şekilde değer artışına yönelik girişimleri tamamlanacaktır. 100 Gün

3.b Taç Spor Tesisleri

İstanbul’un en değerli arazilerinden biri olan Taç Spor’un üzerinde bulunduğu alan için spor dışı aktivitelerin de gerçekleştirilebileceği şekilde bir proje hazırlanacaktır. 100 Gün

3.c Ali Sami Yen Spor Kompleksi Basketbol Spor Salonu

Uluslararası iş birlikleriyle entegre basketbol salonunun 7 gün yaşayan çok fonksiyonlu bir yaşam merkezine dönüşüm projesi hazırlanacaktır. 100 Gün

3.d Kalamış Tesisi

Kalamış Tesisimiz’de acil yapılması gereken bakım, onarım ve yenileme ihtiyaçlarının tespit edilerek ilgili uygulama takvimi üyelerimizle paylaşılacaktır. 60 Gün

3.e Mecidiyeköy Binası

Binamızın en yüksek ve sürdürülebilir kira getirisi sağlayacak şekilde değerlendirme proje çalışmalarına başlanacaktır. 90 Gün

3.f Galatasaray Adası

Adamız ile alakalı tüm davalar incelenecek, hukuk çalışma grubumuz tarafından üyelere detaylı bir rapor sunulacaktır. Bu süreçlerde gayrimenkul çalışma grubunun geliştirdiği en ideal projenin alt yapısını oluşturmak için çalışmalar başlatılacaktır. 60 Gün

3.g Hasnun Galip

Alternatif iki en verimli değerlendirme projesi üyelere sunulacaktır. 90 Gün

3.h Yeni Tesisler

Üyelerimizin yaşam alanlarına uygun olarak belirlenecek yeni bir sosyal tesis açılacaktır. 200 Gün